Jdi na obsah Jdi na menu
 


Arstav kontra kolumbárium

13. 9. 2013

Jako člen komise pro výběrová řízení a člen městského zastupitelstva cítím povinnost se k této kauze také vyjádřit.

 

1) Výběrové řízení proběhlo plně v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

 

2) Hodnotícími kritérii byla z 80%  cena zakázky, z  20% doba realizace. Předpokládala se doba realizace okolo 50 dnů. Z pěti oslovených firem předložily svou nabídku firmy tři:

 

   Firma                         nabídková cena        doba realizace

 KOSTKA JH s.r.o.           1 243 428,00 Kč                52 dnů

 ARSTAV s.r.o.                1 281 666,60  Kč        26 dnů

 STAVOJIH s.r.o.            1 206 029,00  Kč         50 dnů

 

3) Sankce za nedodržení termínu byla stanovena na 0,2 % z ceny zakázky a den. Ohledně výše sankce jsem upozornil na to, že firma ARSTAV by byla dražší, než STAVOJIH i v případě, že doba realizace by byla stejná, t.j. 50 dnů.

Výpočet sankce: 1 281 666,60 x 0,002 x 24 = 61 520,- Kč

V uvedeném případě by tedy výsledná cena po započtení sankce byla 1 220 146,60 !!!!!!

To je pořád o 14 117,60 Kč dražší, než STAVOJIH. Na tuto skutečnost jsem upozornil komisi, ale bylo to stejně málo platné, protože během výběrového řízení již nelze měnit zadání a kritéria je nutno dodržet tak, jak byly vyhlášeny. Označil jsem nabídku fy ARSTAV jako nekorektní, neboť jsem předpokládal, že termín zakázky nebude dodržen ( a dodržen by rozhodně nebyl, pokud by firma postupovala plně ve smyslu znění zakázky ). Nato jsem byl napaden členem komise, p. Drobilem (stejně, jako p. Ayrer patří k oporám místní ODS ), který zastával názor, že nejde o žádný podvod, nebo neseriozní jednání, ale jen o šikovnost pana Ayrera, který prostě  umí pořádně počítat!!! Takže z toho vychází, že pan Ayrer je dobrý "počtář", ostatní jsou hlupáci, protože uvádějí skutečnou dobu realizace, kterou jsou schopni za stanovených podmínek dodržet!!

Na základě výpočtu dle stanoveného vzorce vyšly tyo výsledky:

1. ARSTAV s.r.o. -       95,28%

2. STAVOJIH s.r.o. -    90,4%

3. KOSTKA JH s.r.o. -   87,59%

Komisi tedy nezbylo nic jiného, než vyhlásit firmu ARSTAV s.r.o. jako vítěze této zakázky.

 

Všechno zlé je ale pro něco dobré. Další zakázky, které byly vyhlášeny po tomto výběrovém řízení již uplatňují sankci v max. zákonné míře, t.j. 0,5% z ceny zakázky a den, taktéž je vyhlášena minimální doba realizace zakázky. To znamená, že "šikovným počtářům"  již jejich kalkulačky budou málo platné a větší šanci na získání zakázky budou mít ty "hloupé" firmy,které uvádějí reálné a seriózní údaje.

 

Nová pravidla ale mají i některé záporné stránky. Pokud by podle těchto nových pravidel bylo postupováno např. při zakázce na lávku přes Vajgar, byl by tento v době požáru pivovaru vypuštěn! Následky nechci ani domýšlet. Možná by ale v tomto případě pivovar prostě hořel jen o pár dní později??

 

Chtěl bych připomenout i další aspekt této kauzy. To co ostatní lidé považují za neserióznost,  případně vychytralost, považují špičky místní ODS za šikovnost. Prostě žít z práce druhých asi patří ke standardu jejich myšlení.

 

U pana Ayrera jsem narazil i na jinou zajímavost. Stal se starostou obce Kostelní Radouň i přesto, že obdržel třetí nejnižší počet hlasů ze všech zúčastněných kandidátů!!                           

( http://www.volby.cz/pls/kv2010/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=1&xnumnuts=3103&xobec=509108&xobecnaz=kosteln%ED+radou%F2&xstrana=53&xstat=0&xvyber=0

 

Inu, kdo umí, umí, kdo neumí, čumí !!!!

                                                Vlasta Pecka