Jdi na obsah Jdi na menu
 


Modří ptáci zase zaškodili!!

17. 10. 2013

 
Na zářiovém zastupitelstvu našeho města byl projednáván i bod, který se zabýval využitím bývalého zahradnictví za Oděvou. Tento pozemek v majetku města - katastrální číslo KN 1722/1 o výměře necelých 3/4 hektaru - je v totálně zanedbaném stavu, navíc opěrná zeď hrozí zřícením a je nutno ji co nejdříve zrekonstruovat (obr.5-9). Proto se jevilo výhodné v rámci rekonstrukce zdi nějakým způsobem zkultivovat i tuto zahradu, jako takovou. Byla zpracována studie jejího využití, kde by se na cca 1/3 plochy osadila zeleň včetně okrasných stromů a zbytek by se využil pro zřízení dočasné plochy pro parkování (obr.10). Nejde zde o jakousi vybetonovanou, či vyasfaltovanou plochu, ale jen o srovnání terénu se škvárovým povrchem. To by samozřejmě nebránilo tomu, aby prostor byl v případě potřeby využit i jiným způsobem. Tato plocha pro parkování figurovala i v koncepci dopravní obslužnosti, která byla zastupitelstvem již schválena. Plocha byla zamýšlena pro parkování zaměstnanců města, bank, obchodů, škol a pod., které se nalézají v docházkové vzdálenosti.  Bohužel, tzv. pravicová část zastupitelů, seskupených kolem bývalého starosty Ing. Matouška  (kromě Radima Staňka) hlasovala proti tomuto záměru. Proti hlasovali i všichni dva přítomní zastupitelé za KSČM!!

 Co má proti tomuto parkovišti Ing. Matoušek a skupina jeho přitakávačů? Odpověď je jednoduchá. Sám žádné takové parkoviště nepotřebuje. Poté, co za podivných okolností získal byt, určený pro pedagogické pracovníky místní univerzity (obr.1), zřídil si na pozemku KN č. 1614/2 soukromé parkoviště. Tento pozemek je dle údajů v katastru nemovitostí majetkem Města Jindřichův Hradec a je veden, jako ostatní plocha - zeleň. Jak si tento vedoucí představitel místní ODS představuje zeleň, vidíme na obrázku č. 2 a 3.  Pro jistotu je toto parkoviště označeno dopravní značkou zákazu vjezdu, s vyjimkou pro pár vyvolených (obr.4). Proč by se tedy jmenovaný ODSák zajímal o problémy řadových občanů, kteří nejsou jeho příbuzní či známí, nejsou členy modré ptákostrany, a  ani spolu s ním neproflákali své mládí na městské plovárně?? Své zájmy, jak vidno, si dovede ovšem ošetřit zcela určitě. A nejen své, ale i své rodiny. Některým svým příbuzným zajistil ke škodě města i zaměstnání na městském úřadě, či  ve firmách v majetku města. Poslední akvizicí v tomto směru bylo prosazení svého příbuzného do funkce ředitele Služeb města, ačkoliv tento neměl v danném oboru žádné zkušenosti!! 

Čemu se tedy divit? Vždyť jedná, jako každý jiný ODSák. Nakonec, modří ptáci jsou přece známými přeborníky v disciplině "malá domu"!!!! Další otázkou je, zda skupina zastupitelů kolem ODS nemá s tímto pozemkem nějaké jiné plány??!! Když v minulosti zašmelili např. Technické služby, možná mají v úmyslu zašmelit i tento velice lukrativní a strategicky položený pozemek v centru města!!!

 

                                                      Vlasta Pecka                                                                                                                               

     Obrazová příloha: http://www.j-hradec.info/fotoalbum/ostatni/modry-brka/