Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak šakali svrhli krále.

24. 8. 2011

V dobách dávných ve velkém lese žilo početné zvířecí společenství.Tvrdou tlapou zde kraloval starý a moudrý lev. Požíral jen stará a nemocná zvířata, jak mu určila matka příroda, a totéž vyžadoval i od ostatních predátorů. Staral se, aby v lese nevládla anarchie, dbal pořádku a chránil slabší a mláďata před silnějšími. To se nelíbilo šakalům, kteří nařízení krále mnohdy nedbali. Jednou, když sežrali několik srnčátek, ztrestal některé z nich na hrdle.

Zbylí šakalové se radili, jak skoncovat s nepohodlným králem a jeho vládou. Chodili mezi zvířata a přesvědčovali je, že vlastně žádného krále nepotřebují, když ho svrhnou, bude si každý moci dělat, co bude chtít, nikdo nebude muset nikoho poslouchat. Všem bude dobře, vládnout bude demokracie.

Svrhly tedy zvířata krále a nastolily republiku. I jali se šakalové vésti úlysné řeči. Někdo vás musí vést, někdo se o vás musí starat, vždyť sami nic nezmůžete! Zvolte nás do vlády, budeme věrně a nezištně hájit vaše zájmy! " Šakal demokrat, šakal ochránce zvířat ", viselo na každém stromě. Některým zvířatům se to nezdálo a upozorňovaly ostatní, že nemusí být všechno tak růžové, jak to na první pohled vypadá.Většinu však ovládla euforie, nadšeně vykřikovaly hesla " S šakalem v čele vpřed světlým zítřkům " a podobně. Pochybovačům bylo nadáváno do spátečníků, blbů a lvomilů.

Volby do lesního parlamentu vyhráli zcela jasně šakalové. Již krátce po uchopení moci zabrali všechny pastviny a pronajímali je zvířatům za tučný peníz. Taktéž všechna napajedla byla zabrána a za každé napití byl vybírán vysoký poplatek. Byly zavedeny daně z mláďat, brlohů a pelechů, ze vzduchu k dýchání, vody k pití, z užívání lesních cest, ze stínu stromů a paprsků slunečních.  Bylo ustanoveno, že šakal může kdykoliv lovit každého dle své vůle, žádné ochrany ani hájení dbáti nemusí.

Jak šel čas, šakalové tloustli, zatímco ostatní zvířata hladověly a mřely. Se smutkem v duši vzpomínaly zvířata na přísnou, ale spravedlivou vládu krále lva. Když už bylo tak zle, že hůře být nemohlo, vyslaly zvířata za lvem delegaci. Vrať se k nám, králi náš a vládni nám dále.  Všichni tě ctít a poslouchat chceme, sloužiti ti bez protivenství budeme, a až nastane náš čas, svá těla ti za potravu nabídneme.  I sželelo se lvovi svých bývalých poddaných, v říši lesní se navrátil a šakaly vyhubil.  A jestli nepošel, vládne tam lesním zvířatům k jejich spokojenosti dodnes.

Poučení:

Má - li někdo plnou hubu demokracie a lidských práv, sleduje obvykle především vlastní prospěch. Pokud se proklamovaná demokracie zvrhne v anarchii, musí nastoupit tvrdá, ale spravedlivá vláda, která místo bezzubého handrkování nastolí pořádek. I demokratický Řím v době vážného ohrožení zvolil diktátora a rozpustil senát!!