Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bílá paní - úspěšný pokus o rekord.

V sobotu první měsíce srpna, dne šestého, LP 2011, na místním zámku konal se pokus o překonání rekordu v počtu bílých paní na jednom place dlících. Rekord dosavadní v držení města Telče byv,  počtu dvě sta a dvacet hlav čítající.

Již v časných hodinách popoledních viděti bylo mnoho osob v  hávech bílých obého pohlaví blouditi kol zámku,takže předpokládati bylo doufat, že pokus tento ouspěšný bude. Též obecenstva množství značné všeho věku na zámek kvačilo v očekávání chvil příštích, neb zábava ku pobavení jejich s nadějí očekávána byla. Dav čítal as tisíc hlav, spíše více.

Kdo očekával však hojnou účast též konšelstva městského, zklamán byv velmi hrubě. Zaznamenáni pouze čtyři konšelé za ČSSD a tři zelení. Ostatní kratochvíli tuto ignorovali, tak jako mnoho dalších akcí, rathausem ku potěše lidu pořádaných.  Nutno otázku si položiti, či z oumyslu nedobrého tak natruc činili ze stesku po časech zašlých, neb z prostého nezájmu o dění obecní stalo se tak. Již předkové naši dávní říkávali: " Tenž, kdo zábavu a veselí se svými druhy nesdílí, takového ani dílo za mnoho nestojí " !!!

Paní bílých k presentování dostavilo se na třista jedena padesáte, čímž rekord družek jejich v městě Telči dosažený, hrubě byv překonán!

Obrázkův množství též ve fotogalerii uloženo.

 

                                  Zapsal a fotil Vlasta Pecka.

                                                                                                                  

                                                                 

 Foto:http://www.j-hradec-spol.estranky.cz/fotoalbum/bila-pani---uspesny-pokus-o-rekord/bila-pani---pokus-o-rekord-6.8.2011/